< naar schematekening rond Hekate

< naar fabel-menu, ingekorte versie
< menu volledige versie > volgende

< terug naar menu 'Wie was Hekate'

WIE WAS HEKATE?

 

                

Hekate is een maangodin en tegelijk godin van de aarde uit de klassieke mythologie. Zij verkeert in gezelschap van Persephone en Artemis, met welke laatste ze dikwijls gelijkgesteld wordt. Ze wordt veelvuldig vereerd op splitsingen van wegen in de gedaante van een vrouw met drie lichamen. (Uit: E.M. Moormann & W. Uitterhoeve - Van Achilles tot Zeus)

 

 

HEKATE

Hierbij, puntsgewijs, een kort overzicht van beschrijvingen van uiterlijk en hoedanigheden van Hekate uit een aantal mythologieboeken en boeken met mythologische verhalen.

Griekse godin met verschillende aspecten. Werd door de Romeinen Trivia genoemd.

Huiveringwekkende maar ook helpende godin van grote populariteit. Zo­wel dochter van de oergodin Nacht als afstamme­ling van de Titanen.

Behield na de degradatie van de Titanen door Zeus haar vooraanstaande plaats. Door Hesiodos - en volgens hem ook door Zeus - ver­eerd boven alle andere goden.

Verbonden met de maan; herverschijning van de maangodin Phoibe (Selene).

Vanwege haar trouw aan Zeus macht in de (sterren)he­mel, op aarde en in zee. Tevens - en als zodanig het meest bekend - godin van de onderwe­reld.

Aanvanke­lijk vooral weldoenster en beschermgodin voor een ieder die haar vereerde (boeren, soldaten, vissers, vrouwen tijdens hun kraambed enz.).
Later meer nadruk op haar hoedanigheid van nachtgodin, op haar donkere en ook destructieve kanten.

Angstaanja­gende godin van de onderwereld (Trivia), die zich 's nachts met brandende fakkels, vergezeld van geesten en jankend-blaffende honden op kruisingen van wegen vertoonde.
Beschermgodin, ook wel moeder, van gifmengsters en tovena­ressen (die nu vrouwen in het kraambed soms ook tegenwerkte).

Liefdesaffaires met goden van de zee en daardoor moeder van of verbonden met verschillende zeemonsters.

Vereerd op splitsingen van wegen, vooral driesprongen. Men offerde haar honden, zwarte lammeren en honing.

Veelal voorgesteld en vereerd in de gedaante van een vrouw met drie lichamen: de Hekate Triformis. Oorspronkelijk, dat wil zeggen in de Grieks-archaïsche tijd, afgebeeld als één vrouw met fakkels in beide handen, maar later als figuur bestaande uit drie vrouwenlicha­men met de ruggen tegen elkaar en met fakkels in de voorwaarts gestrekte handen, of als vrouw met één onderlichaam, drie rompen, drie hoofden en drie paar armen.

Haar drievormigheid en haar drievoudige godheid - hemelgo­din, aarde/vrucht­baarheidsgodin en godin van de onderwereld - stonden in verband met drie fasen van de maan: de Hekate Trioditis.

Vereenzelviging van Hekate met de Maangodin en andere maango­dinnen.

Belangrijkste associaties en personificaties als titan: Selene-Phoibe(Phoe­be) en Artemis, alsook Demeter, Persephone, Neaira, Perse/Perseis, Eileithyi­a/Pro­thy­rai­a, Iphigeneia, Kirke, Krataiis en Apollo.

Als dochter van Nacht geassocieerd (door mij) aan Moros, Hypnos en Thanatos, en aan Nemesis, de Moiren en de Hesperiden. In deze hoedanigheid ook een verbondenheid met bepaalde aspecten van Aphrodite en met de Erinyen/Eu­meni­den en de Chariten.

 

Door deze verschillende aspecten op een bepaalde manier te rangschikken heb ik om te beginnen op basis van deze gegevens uit diverse bronnen een aantal drievoudige naamsindelin­gen gemaakt om de drievormig­heid van het onderwerp van Hekate - Trivia,Selene, Hekalene en het drievoudige karakter van de personifica­ties, associaties en hoedanighe­den die daarmee samenhangen, zowel naar beeldvorm als naar beeldinhoud in te delen.

Beeldvorm:
Hekate Triformis, Hekate Trioditis en Hekate-Trivia.

Beeldinhoud:
1. Hekate Ourania, Hekate-Phoibe en Hekate Tartarouchos
2. Hekate-Krataiis, Hekate-Perse/Perseis en Hekate-Neaira
3. Hekate de Jongere, Hekatos en Hekalene.
(Het epitheton Ourania is een associatie die ik zelf heb bedacht om bepaalde afrodisische aspecten van de hoedanigheid van Hekate bij elkaar te kunnen brengen. Het gaat daarbij om de associatie aan Aphrodite in haar hoedanigheid van Aphrodite Ourania.)

Deze indeling in tritsen zijn een richtsnoer voor het opstellen van de fabels van het project, maar ook voor de afzonderlijke onderdelen waarin het project uitgevoerd zou kunnen worden.
De namen zijn ook als titels van hoofdstukken of als neventitels bij een aantal paragrafen gebruikt, als aanduiding voor de associaties, personifica­ties en hoedanigheden die daarin behandeld worden.

HEKATE - honderd; de verre, de van verre treffende
HEKATE/TRIVIA - Hecate-Diana (Hekate-Artemis) van de driesprongen
HEKATE TRIODITIS - Hekate m.b.t. drie schijngestalten van de maan
HEKATE TRIFORMIS - Hekate, de drievormige, van de duistere (onder)wereld
HEKATE Ourania - hemelse, van de bergen
HEKATE-Phoibe - (volle) heldere maan
HEKATE Tartarouchos - van de diepe afgrond, ver in het westen
HEKATE-Neaira - de jeugdige, de nieuwe
HEKATE-Krataiis - de sterke, de heersende 
HEKATE-Perse/Perseis - vernietiging, vernietigster
HEKATE de Jongere - (Iphigeneia)
HEKATOS - (Apollo)
HEKALENE - (Hekate-Selene, de van verre treffende maan)
SELENE - maan (wassende, volle en afnemende maan)

De driedubbele naam van de werktitel Hekate - Trivia, Selene, Hekalene wil het tegengestelde karakter van de mythologi­sche hoofdfiguur van dit project tot uitdrukking brengen: aan de ene kant de hoogstaande, onafhankelijke en helpende godin van Hesiodos, aan de andere kant de chthonische, magische en bloederige godin van de Romeinen. Maar ook: de enige titan die volgens Hesiodos haar vooraanstaande plaats behouden had en dochter van Nacht met de associaties, personifica­ties en hoedanighe­den die daar bij horen.


     

Bronnen: Hesiodos Theogonie (411-452), Catalogus van Vrouwen en Heldinnen (71), Grote Heldinnen (13); Homerische Hymne aan Demeter (2.25-62, 2.438-440); Apollodoros (1.6.2); Apollonios Rhodios (3.467); Ovidius Metamorphosen (14.405); Plutarchus Moralia XII (Het gezicht op de maan, 937F, 944C). Rituelen rond Hekate worden beschreven in Apollonius Rhodius Argonautica (3.1­035-1041 en 3.1207-1224) en inP.Vergilius Maro: Aeneis (4.504-520). Bronnen secundaire literatuur: zie verantwoording.

 

 

> (1) Hekate Trivia - > (2) Trivia Selene - > (3) Hekalene