< terug naar pagina verkorte versie
< menu volledige versie > volgende

OFFER   (MISENUS)

 

Misenus die, eindbestemming bereikt, Triton provoceert door richting zee op zijn schelp in de vorm van een trompethoorn te blazen! Ofte wel de zoon van de god van de winden, die - door op een schelp te blazen waarmee Triton zeeën en rivieren tot bedaren brengt - met de zoon van Poseidon rivaliseert - en eigenlijk dus ook met de oppergod van de zee zelf. De zeegod ook die eerder over één mensenleven had gesproken als zoenoffer voor een kalme zee om de jarenlange tocht tot een goed einde te brengen. Het ligt, alles overziend, eigenlijk meer voor de hand dat dit mensenleven Misenus’ leven is geweest en niet dat van Palinurus.

Ook Tritons moeder Amphitrite is aan de zee gerelateerd. Haar naam verwijst naar het 'derde element', de zee, die om de aarde - het eerste elemen - gegoten is en waarboven zich het tweede element, de lucht, verheft. Volgens Graves (16.1) was Amphitrite met Thetis en Nereis een lokale betiteling van de drievoudige maangodin als heerseres over de zee en waren haar kinderen Amphitrite zelf in de vorm van een triade: Triton (de geluk brengende nieuwe maan), Rhode (de volle oogstmaan) en Benthesikyme (de gevaarlijke oude maan). Triton, wiens naam zou zijn afgeleid van ‘tritaón’, dat ‘in haar derde dag zijnde’ betekent, zou pas later een mannelijke gedaante hebben gekregen (id.).

Volgens Hesiodos woont Triton ‘diep in de zee, bij zijn moeder en zijn machtige vader, gebieder’ (Th. 930-33). Als dochter van Poseidon bij Phorkys is Skylla een halfzus van Triton (Graves, 16b), maar hij wordt - met Typhon en Tyrrhenios - ook wel als Skylla’s vader bij Echidna genoemd (id.170.t).

Zo blijken op het strand  van Cumae, waar Misenus’ lot bezegeld wordt, belangrijke Palinurusmotieven ook met motieven rond Misenus samen te vallen. Waarmee de lotsverbondenheid van Palinurus en Misenus niet al te zeer uit de lucht is gegrepen. En zeg zelf, als Palinurus het zoenoffer zou zijn geweest, zou Aphrodite er met een koopje van af zijn gekomen. Een zeeman als zoenoffer die men bij het vervolg op het land gemakkelijk missen kan tegenover een broodnodige trompetter om het landleger aan te voeren.

 

Trivia Selene - > slaap -* offer - > in litore - > olentis averni