De spelonk van de Sibille van Cuma

 

 

* Resumé

> locatie en tekst

> het personage

> compositie en registratie

> de installatie

 

* Het Plan

> de spelonk

> uit de werkmap

> de aanzet

> bijgevoegd

 

 

> menu

< home

 


IN ANTRO, DE OPMAAT

 

 

 

HET LIED VAN DE SIBILLE - RESUMÉ

 

 

EEN VIDEO-INSTALLATIE ALS OPMAAT VOOR DE LIEDERENFANTASIE 'IN ANTRO'

 

Titel van de opmaat: ‘Lied van de Sibille’; ondertitel: ‘This is no time for poring over those works of art.’ De cyclus is gebaseerd op het project De k van Skylla, dat, aanvankelijk opgezet als webopera, in 2017 als leesopera is voltooid.

Het Lied van de Sibille zal deel uitmaken van de elfdelige liederencyclus In antro - een nog te ontwikkelen video-opera.  (Vandaar 'de opmaat' als ondertitel van dit plan.) Tegelijkertijd is het lied ook als een losstaand werk als video-installatie bedoeld.
Het werk dat in dit plan wordt voorgesteld kan dus als een zelfstandige installatie tentoongesteld worden. Het kan voorkomen dat de samenstelling van de videoregistratie en de installatie zal moeten afwijken van de manier waarop die hier beschreven is, maar dat maakt in principe niet uit. Het gaat namelijk met opzet om een installatie die op eenvoudige wijze aan de ruimte is aan te passen, ook omdat het als een werk in ontwikkeling is bedoeld.

Het lied van de Sibille waar het in dit plan om gaat is dus een voorstudie, omdat ik hiermee een eerste aanzet voor de elfdelige videoliederencyclus wil geven. Tegelijkertijd gebruik ik de installatie ook als een soort try-out, die op zijn beurt een aanloop naar een langere video-opera zou kunnen zijn. Maar ook deze opmaat heeft op zijn beurt weer een eerste aanzet. Daarover wordt in hoofdstuk 4 Vervolg en aanzet het nodige gezegd.

Het eerste hoofdstuk van het plan in de vorm die het nu heeft gekregen, is een samenvatting van het oorspronkelijke plan uit februari 2018 en de bewerking ervan de maand daarna. De overige hoofdstukken - eveneens afkomstig uit het aanvankelijke plan en de bewerking ervan - bevat bepaalde achtergrondinformatie die in de samenvatting niet aan de orde komen, maar voor een goed beeld van het geheel van belang kunnen zijn.

 

De inhoud van het plan is als volgt:

 

HOOFDSTUK 1 - DE OPZET

UITGANGSPUNTEN
een korte beschrijving van de locatie van de spelonk van de Sibille van Cuma bij Napels (It.), de ‘antro’ waarop het plan gebaseerd is; weergave van de als bronmateriaal gebruikte tekst.

HET PERSONAGE
een beschrijving van de Sibille van Cumae als personage door wie het lied gezongen wordt. Het gaat hierbij om een eigen visie op deze figuur, zoals die zich in de fabel van mijn leesopera heeft ontwikkeld.

DE COMPOSITIE EN REGISTRATIE VOOR DE OPVOERING
een korte beschrijving van mijn ideeën rond de compositie van het lied en de opvoering ervan, en over de vrijheid die de componist gegund moet worden bij het schrijven van de muziek.

DE OPMAAT ALS ENVIRONMENTAL INSTALLATIE
een kort overzicht van de onderdelen waarop mijn plan is gebaseerd en als installatie getoond kunnen worden.

 

HOOFDSTUKKEN 2 en 3

Delen uit het plan zoals zich dat in februari 2018 en de maand daarna online heeft ontwikkeld.

(2) De spelonk als model geeft informatie over de Antro della Sibilla Cumana (grot, spelonk van de Sibille) die als model voor de enscenering heeft gediend.

(3) Uit de werkmap bevat een paar onderdelen van het plan van februari 2018 dat in het hoofdstuk De opzet is samengevat.

ACHTERGROND
een korte beschrijving van de verschillende manieren waarop de fantasie van de leesopera uitgevoerd kan worden en over de uitvoering ervan als video-liederencyclus in de vorm van een video-installatie. Verder is er een beschrijving van het grondplan voor de video-installatie en een beschrijving van hoe het lied van de Sibille er in grote lijnen uit komt te zien. Enkele opmerkingen ook over de discipline waartoe het werk behoort.

ÉTANT DONNÉS
Een overzicht van de verschillende onderdelen die mij voor ogen staan om de installatie rond het thema van de oproep tot stand te brengen, met zowel bestaand werk, werk in wording als het nieuwe werk.

EEN OPRISPING
Een orakelboodschap van mijn kant rond een kwestie die mij bezighoudt.

 

Het vierde en laatste hoofdstuk De aanzet biedt een vooruitblik op een tentoonstelling in 2019 die een bescheiden retrospectief zal zijn rond een video-installatie - werktitel De tak, de poort, de dwaas en de Lethe -  als eerste aanzet op Het lied van de Sibille en de liederenfantasie.

Het plan eindigt met een bijvoegsel met aanvullende informatie, referentiebeelden en verwijzingen naar relevante documentatie.

In april 2018 hebben de online versie van het plan en de brochure hun definitieve vorm gekregen, die, na een herschikking in september 2018, met het onderdeel Aanzet (over een tentoonstelling gepland staat voor voorjaar 2019, is aangevuld.

 

(ndk - april/september 2018)

 

 

 

- doorsnede van de spelonk van de Sibille van Cumae - zie > Aanwijzingen -

 

 

> home - > resumé - > de spelonk - > werkmap - > aanzet - > bijgevoegd - > menu

> volgende

> naar bovenaan deze pagina