OVER DE SITE - een toelichting

 

 

 

 

‘Palinurus, de bekwame stuurman van het schip van Aeneas, viel in zijn slaap in zee, was drie dagen ten prooi aan de stormen en de golven van de zee en kwam tenslotte veilig op het strand bij Velia, waar de wrede bewoners van die plaats hem vermoordden om zijn kleren; zijn lichaam lieten ze onbegraven op het strand liggen.’

Aldus een parafrase van de uiterst korte samenvatting van de Britse classicus J. Lempriere (auteur van Classical Dictionary Of Proper Names Mentioned In Ancient Authors uit 1788) van het Palinurusverhaal uit Vergilius’ Aeneis.

 

De Britse schrijver en criticus Cyril Connolly, die de naam Palinurus als pseudoniem heeft gebruikt, heeft in de epiloog van zijn The Unquiet Grave een kort verslag van zijn studie over het Palinurusverhaal uitgebracht. Hij vindt dat het verhaal zoals dat in de Aeneis wordt verteld, vol moeilijkheden zit.

Connolly: “Om U, Palinurus, te zoeken, droevige dromen brengend ofschoon u onschuldig waart’. Maar was Palinurus onschuldig? Was zijn verdwijning wel zo toevallig als Aeneas veronderstelde?” Dit gegeven is in de loop der jaren een blijvende bron van inspiratie voor mij geweest.

 

In dit webwerk, dat op nieuwe inzichten is gebaseerd, wordt opnieuw, maar nu in de vorm van een platonische fantasie, geprobeerd een antwoord op deze vraag te geven. De fantasie, opgezet als een soort ‘leesopera’, bestaat uit drie delen.

Deel 1 - Het Verhaal beschrijft de drie versies van het Palinurusverhaal die deze nieuwe studie heeft opgeleverd, terwijl Deel 2 - De fabel een neerslag van de nieuwe studie als zodanig is. Deze twee delen komen samen in Deel 3 - Het Werk, dat als een programma voor het werk als ‘leesopera’ gezien kan worden.

Verder is er het supplement 'Door 100 holen zingend' met aanwijzingen voor een verdere uitwerking van de resultaten die de studie als platonische fantasie heeft opgeleverd en een verzameling uittreksels - de analecta - van de belangrijkste literaire bronnen die ik heb gebruikt.

 

 

Nol de Koning, juli 2014 / augustus 2015

 

 

 

> home - > verhaal - > fabel - > werk - > supplement - > analecta - > inhoudsopgave