afb. snapshot - Archeologisch Museum, Siracuse (It.)

 

 

> Étant donnés

 

Drie verhalen

> het Palinurusverhaal bij Vergilius

> het commentaar van Cyril.Connolly

> het Palinourosverhaal - eigen versie

 

> Van fabel naar parabel

 

Appendix

> drie versies

> noten

 

< home

 


 

Aanwijzingen voor de lezer

 

 

 

Deel 1 - Het Verhaal beschrijft de drie versies van het Palinurusverhaal die de nieuwe studie rond het Palinurusverhaal bij Vergilius en Cyril Connolly heeft opgeleverd.
Dit deel is ná het tweede deel tot stand gekomen en behelst een eerste, inventariserende verwerking van de uitkomsten van de studie die, als fabel, het tweede deel beslaat, om vervolgens tot het verhaal van het werk als vertelling, het derde deel, te kunnen komen. Om het voor de lezer, maar zeker ook voor mijzelf, overzichtelijk te houden komen verhaal en de belangrijkste uitgangspunten daarvan als eerste - dus vóór de fabel als neerslag van de studie - aan de beurt, als voorproef van de fabel en het werk als vertelling.

Étant donnés, het hoofdstuk waarmee Het Verhaal begint, geeft een kort overzicht van de belangrijkste thema's die aan de platonische fantasie van de web- en leesopera ten grondslag liggen.

Drie verhalen bevat samenvattingen van de twee verhalen waarop vroeger (video)werk van mij, de nieuwe studie en de nieuwe eigen versie van het verhaal zijn gebaseerd: het Palinurusverhaal in de Aeneis van Vergilius en het commentaar daarop van Cyril Connolly in de epiloog van diens The Unquiet Grave.
Het derde verhaal, de eigen versie, is wat het zegt: mijn versie van het verhaal, op basis van een persoonlijke mythe die uit de nieuwe studie is voortgekomen.

Van fabel naar parabel is een samenvatting van de belangrijkste motieven van wat ik de 'achtergedachte' van mijn platonische fantasie heb genoemd. Het gaat daarbij vooral om inhoudelijke motieven die 'het narratieve' en 'het persoonlijk-particuliere' proberen te overstijgen.

Naast de drie versies die genoemd zijn - die van Vergilius, van Connolly en van mijzelf - bestaan er - als mogelijkheid - ook drie versies van de genoemde 'eigen versie'. Dit heeft alles te maken met de verschillende opties die Connolly voor de afloop open gelaten heeft, en de plaats die de Sirenen gaandeweg in mijn studie zijn gaan innemen. Uiteindelijk heb ik mij in deel 3 Het Werk op een daarvan gebaseerd, maar heb ik gedacht er verstandig aan te doen alle drie de versies als opties voor derden in de appendix van deel 1 - dit deel dus - een plaats te geven.

 

(ndk - 02.10.17)

 

 

> home - > étant donnés - > versie Vergilius - > versie Connolly - > eigen versie > van fabel naar parabel - > drie versies - > menu