snapshot - Olympia Museum, Olympia

 

snapshot - Archeologisch Museum, Siracuse (It.)

 

 

> Voormiddagwacht

> Voormiddagwacht 1 - 'En passent' (Moiren)

> Voormiddagwacht 2 - Epiloog (Nemesis)

* Voormiddagwacht 3 - Van fabel naar parabel (notities)

 

> Eerste wacht

> Hondewacht

> Dagwacht

> menu

 

 

Étant donnés...

 

 

Van fabel naar parabel - enkele notities

 

 

Zeus die zich aan de oergodin Nemesis vergrijpt was het zoveelste geval van een generatielange schending van de wereldorde. De ontmanning van Ouranos door Kronos bijvoorbeeld, en dat nog wel in het allereerste begin, daartoe aangezet door de oergodin Ge, zijn moeder. Ik vind het dan ook niet vreemd dat in mijn droom vlak voordat Nemesis in beeld komt ook Aphrodite opduikt, die met de Erinyen, de Giganten en de Meliai een produkt van deze wraakhandeling is. Vergelding vanuit een oerdilemma, dat wel - en die wellicht vergoelijkt mag worden, maar die vanwege de manier waarop deze actie door Kronos werd uitgevoerd (zie Hondewacht 2, Ourania) toch wel erg buitensporig was.


De verkrachting van Nemesis door Zeus is naast erotomanie ook een typisch geval van hybris: trots, hoogmoed, overmoed, grootheidswaanzin, brutaliteit, onbeschaamdheid tegenover de goden. Zij het in dit geval binnen de goddelijke orde zelf: hybris van een Olympische god tegenover een oergodin, die uitgerekend de wraakgodin van hybris is. Het zou kunnen zijn dat waar in de fabels over een zoenoffer wordt gesproken, het over een drietal zoenoffers tegen de achtergrond van een zinloze spiraal van hybris gaat, waaraan de slachtoffers zelf wel of niet schuldig waren.


Bij Palinurus, zelf onschuldig, de hybris van een lagere tegen een hogere god; bij Misenus, zoals we zullen zien, die van een mens tegenover een god en bij Hesiodos die van de kunstenaar - hybris ten opzichte van de wereld en de goden als een sine qua non van de kunstenaar. Skylla‘s brutaliteit tegenover Hekate kan  als een echo van Zeus’ onbeschaamdheid tegenover Nemesis worden gezien. Misenus’ overmoed tegenover Triton als een echo van de rivaliteit van een Olympiër tegenover een Titaan, maar dat moet nog onderzocht worden. Ook de lotgevallen van Hesiodos moeten op dat punt nog worden onderzocht, misschien zijn die wel een echo van het lot van onbeschaamde mythische dichter-zangers als Thamyris.


Maar let met dit soort verbanden wel op. En wel omdat we daarmee bij het al eerder aangeroerde vraagstuk zijn aanbeland dat Connolly aldus heeft geformuleerd: het zoenoffer als 'zinsbegoocheling' of 'een vraagstuk van de aanspraken van het verstand versus die van de geopenbaarde godsdienst'. Als we het lot van Palinurus in dat licht willen blijven zien, dan glijden we eigenlijk af naar de denkwereld rond het merkwaardige rituele zoenoffer dat is ingesteld 33 jaar na het begin van onze jaartelling. Een denkwereld, waarvan de beoefenaars Vergilius later hebben ingelijfd als een auteur die een, dat wil zeggen hún verlosser en verzoener aangekondigd zou hebben...


Tijd om wakker te worden, geen overwegingen vanuit openbaringen meer, en bezien waar het verstand het ongerijmde dagdromen verder kan brengen.

 

> home - > eerste wacht - > hondewacht - > dagwacht - > voormiddagwacht - > 1 > 2 > 3 - > menu