snapshot Archeologisch Museum, Athene

 

 

> Hekalene

> Aanvallige muzen - Hesiodos

* Van fabel naar parabel (vv)

 

> Hekate Trivia

> Trivia Selene

> menu

 

 

 


 

Étant donnés...

 

 

Van fabel naar parabel - enkele notities (slot)

 

 

Hekalene:
 .. offeren .. Iphigeneia .. Artemis .. moord .. wraak .. medelijden .. vlucht .. boeten .. priesteres .. mannendoodster .. scheepsroer .. zondebok .. de keel afgesneden door de maagdelijke priesteres van Artemis;
.. maagd, maar ook nimf en oud vrouwtje, de  drievoudige Hekate .. Hekalene, verbasterde vorm van Hekate Selene, de ‘vér schietende maan’ en daarmee ook Artemis .. Hekate: Persephone, Artemis en Selene;
.. Hekalene, verkleinvorm van Hekale .. en van Trivia .. Trivia als Hekate Selene.

Muzen:
.. wilde muzen .. aanvallige muzen;
.. herinnering .. drie berggodinnen .. drievoudige godin, orgiastische dochters van de aarde en de lucht .. zij die de genitaliën versterkt .. drie gezichten, orgiastische nachtmerrie geassocieerd met het getal negen .. drie maal drie maal negen;
.. de een doodt de ander wanneer beiden een speer naar Artemis werpen ..  Sirenen verslagen in een wedstrijd met de Muzen, daardoor hun veren kwijtraakten en uiteindelijk zelfmoord pleegden .. buitgemaakte veren verwerkt in een kroon ..

Onderwereld:
..  Chaos, Nacht, Duisternis, Vuurrivier .. Tartaros, broer van Nyx en Erebos .. de wereld van Hekate en Ouranos, van Moros, Hypnos, Thanatos, Nemesis, de Moirai en de Hesperiden .. en van Aphrodite  - een droeve droom die een geëxalteerde droom geworden is.

Palinurus’ afdaling naar zee op het strand naast het woud van Trivia, het woud dus van Hekate als Selene, Artemis en Persephone .. een afdaling naar de onderwereld en naar de zee (oersymbool van het onbewuste) op een hesiodische manier met elkaar verbonden .. Scyllae biformes .. bladeren die dooreen dwarrelen waardoor het lot een andere wending neemt - maar ook bladeren waarop doorgeschreven wordt en niet door elkaar komen te liggen.

Loca nocte tacentia late: onmeetlijk oord van nachtelijk zwijgen .. donker en onwezenlijk gebied in nachtelijke eenzaamheid, zoals een bos bij het spaarzaam licht van de weifelende maan, en zwarte nacht de hele werkelijkheid van al haar bonte kleuren heeft beroofd.

De Helikon .. een weifelende maan, Endymion houdt zich slapend .. Hesiodos (malend over een wedstrijd die ophanden is) ook .. Totdat Slaap hem overmant terwijl wij in onze dagdroom over Palinurus en Helena de Jongere onder de hoede van de aanminnige Muzen door blijven dromen.

Totdat Slaap ook ons overmant.

 

> home - > Hekate Trivia - > Trivia Selene - > Hekalene > 1 > 2 - > menu