* Appendix

> Over het ontstaan van de fabel
> Over het project - LHOOQ
>
Noten
- Verantwoording

 

 

* Overige Fabel

 

> Ten geleide

> Wie was Hekate

 

> Hekate Trivia

> Eerste wacht - Nox umida
> Hondewacht - Te, Palinure, petens
> Dagwacht - In unda
> Voormiddagwacht - Skylla
> Van fabel naar parabel

 

> Trivia Selene

> Slaap - Selene
> Offer - Misenus
> In litore - Cumae
> Olentis averni - Afgrond
> Van fabel naar parabel (v)

 

> Hekalene

> Aanvallige muzen - Hesiodos
> Van fabel naar parabel (vv)

 

> menu

> home

 

 

 


Bronnen en gebruikte literatuur

 

Apollodoros The Library of Greek Mytholgy
vert. R. Hard, New York 1997

Apollonios Rhodios Argonautica
vert. R. Hunter, New York 1993/95

Hesiodos Theogonie   vert. M.L. West, Oxford 1988
vert. W. Kassies, Amsterdam 2002
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95

Hesiodos Werken en Dagen
vert. M.L. West, Oxford 1988
vert. W. Kassies, Amsterdam 2002
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95

Hesiodos Catalogus van Vrouwen en Heldinnen
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95

Hesiodos Grote Heldinnen
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95

Homerische Hymnen
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95
vert. H. Verbruggen, Amsterdam 1995

Homeros Ilias
vert. M. Schwartz, Amsterdam 1982/89         

Homeros Odyssee
vert. M. Schwartz, Amsterdam 1982/89

Ovidius Metamorphosen
vert. M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam 1993/94

Plutarchus Moralia XII Het gezicht op de maan
vert. H. Cherniss, and W.C. Helmbold, Londen 1957/84

P. Vergili Maronis Opera
verz. R.A.B. Mynors, Oxford 1969/86

P. Vergilius Maro Aeneis
vert. C. Day Lewis, New York 1952/54
vert. W.F. Jackson Knight, Middlesex 1956/58
vert. A. Rutgers van der Loeff, Antwerpen 1954/79
vert. M. Schwartz, Amsterdam 1989
vert. M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam 2000

Of the Origin of Homer and Hesiod, and of Their Contest
vert. H.G. Evelyn-White, Londen 1914/95

R. Calasso De Bruiloft van Cadmus en Harmonia
vert. E. van der Pluym, Amsterdam 1988/91

W.A. Camps An Introduction to Virgil’s Aeneid, Oxford 1969/87

C. Connolly (pseud.Palinurus) The Unquiet Grave, Londen 1944

C. Connolly Het rusteloze Graf,
vert. G. Meijsing (pseud.Joyce&Co), Amsterdam 1982

K. Dowden The Uses of Greek Mythology, Londen 1992

R. Graves The Greek Myths, Londen 1955/92

R. Graves Griekse Mythen
vert. P. Syrier, K. Helsloot en L. Huisman, Houten 1993

S.J. Harrison (ed) Oxford Readings in Vergil’s Aeneid, Oxford, New York 1990

W.F. Jackson Knight Virgil, Epic and Anthropology (comprising Virgil’s Troy,Cumaean Gates, The Holy City of the East) Londen 1932,1936,1939/1967 

C. Kerényi The Gods of the Greeks, Londen 1951/88

M. Mavromataki Greek Mythology and Religion, Athene 1997

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve Van Achilles tot Zeus, Nijmegen 1987

V. Pöschl Die Dichtkunst Virgils, Berlijn, New York 1977

P. Reimer Woordenboek der Klassieke Oudheid, Utrecht, Antwerpen 1959

E. Tripp Dictionary of Classical Mythology, Londen, Glasgow 1970/88

M.L.West Hesiod Theogony with Prolegomena and Commentary, NewYork ‘97

R.D. Williams The Aeneid of Virgil, New York 1989

 

Verantwoording

De totstandkoming van dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het voormalig Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam. Een basisstipendium rond 1997/98, dat onder meer is aangewend voor het tot stand brengen van de fabel Hekate - Trivia, Selene, Hekalene, fabel voor een nog onbestemd project. En een financiële bijdrage in 2009 voor het ontwikkelen van dit  project als webopera, dat wil zeggen als een online work in progress op internet.

Speciale dank ben ik verschuldigd aan Cyril Connolly, R.D.Williams, Roberto Calasso en Robert Graves; zij hebben mij in hun werk in het onmetelijke gebied van de mythologie op cruciale punten de weg gewezen. Zeer speciale dank ook aan Geerten Meijsing (Joyce en Co); zonder zijn Venetiaanse brieven en Calabrese Dagboeken en zijn vertaling van The Unquiet Grave zou ik nooit met Palinurus’ droeve droom in aanraking zijn geweest en mij daarin mee hebben laten slepen.

 

> home - > ten geleide - > over Hekate - > Hekate Trivia - > Trivia Selene - > Hekalene - * appendix > 1 > 2 > 3 > 4 - > menu