Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 1 - Aankomst in Karchedon

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

> 2. Aphrodite en Zeus

> 3. Aphrodite en Aineias

> 4. Aineias bij de tempel van Karchedon

> 5. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

> 6. Dido raakt in de ban van Aineias

> 7. Het lied van Iopas

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - EERSTE BOEK / AANKOMST IN KARCHEDON

 

uit: Vergilius' Aeneis

 

 

BOEK 1 - AANKOMST IN KARCHEDON

 

> 01. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

Hera's diepe wrok jegens de Trojanen - Oorzaken van Hera’s wrok jegens de Trojanen - Hera’s vastbijten in haar wrok - Hera laat de Trojanen schipbreuk lijden maar Poseidon komt tussenbeide.

 

> 02. Aphrodite en Zeus

Aphrodite vraagt Zeus om hulp - Zeus stelt Aphrodite gerust en geeft haar een beeld van wat hij met het nieuwe Troje van plan is.

 

> 03. Aphrodite en Aineias

Aphrodite neemt de gestalte van een jonge vrouw uit Karchedon aan en stelt op haar beurt haar zoon Aineias gerust - Aineias herkent zijn moeder Aphrodite wanneer zij verdwijnt en maakt haar verwijten.

 

> 04. Aineias bij de tempel van Karchedon

Aineais en Akhates bij de door Dido gebouwde Heratempel in Karchedon, met op de bronzen deuren voorstellingen uit de Trojaanse oorlog.

 

> 05. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

Dido’s eerste verschijning in het verhaal - Eerste wederzijdse aanblik Aineias en Dido.

 

> 06. Dido raakt in de ban van Aineias

Aphrodite laat Dido verliefd worden op Aineias.

 

> 07. Het lied van Iopas

Iopas zingt van 'manebaan en zonnenood, van 's levens oorsprong, vuur- en regenbron, van sterrenbeelden, korte winterdag en traag verloop van lange winternacht'.

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - * Aeneis boek 1 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta