Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 1 - Aankomst in Karchedon

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

> 2. Aphrodite en Zeus

> 3. Aphrodite en Aineias

> 4. Aineias bij de tempel van Karchedon

* 5. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

> 6. Dido raakt in de ban van Aineias

> 7. Het lied van Iopas

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - EERSTE BOEK / AANKOMST IN KARCHEDON

 

 

 

05. EERSTE ONTMOETING TUSSEN DIDO EN AINEAIS

 

Vanuit hun schuilplaats zien Aineias en zijn metgezel Dido verschijnen en even later zijn verloren gewaande makkers, tegen wie de koningin voor alle Trojanen hulp belooft. Aineios maakt zich bekend, waarna Dido alle Trojanen voor een dankfeest uitnodigt.

 

Dido’s eerste verschijning in het verhaal.

Terwijl Aeneas in bewondering
verzonken stond voor 't afgebeeld verhaal, 495
schreed Dido's schoonheid op de tempel toe,
door 'n groot gevolg van ridders dicht omstuwd.
Zoals bij Sparta of op Delos' berg
Diana Oreaden zonder tal 500
ter jacht leidt en gemaklijk overtreft
tot moederblijdschap van Latona's hart,
zo Dido, toen zij door haar talrijk volk
zich blij bewoog om 't werk en 't rijzend rijk.
Vlak vóór de deur, maar onder 't tempeldak 505
steeg zij ten troon, beschermd door 'n wapenwacht.
(494-505)

 

Eerste wederzijdse aanblik Aineias en Dido.

“Mocht ook, gedreven door dezelfde wind, 575
Aeneas hier zijn! Langs het hele strand
zal ik verkenners zenden, of hij soms
nog ergens ronddoolt, aan de zee ontsnapt."

Hierdoor bemoedigd snakt 't Trojanenpaar
d' onzichtbaarheid te slaken, en Achates 580
verbreekt het zwijgen: "Wat, godinnezoon,
is thans uw plan? - Wij zijn in veiligheid.
Wie wij verloren waanden, zijn gered.
Alleen Orontes, die wij zagen zinken,
ontbreekt. Uw moeder had dus wel gelijk."
585
Onmiddellijk daarna scheurde de wolk
van duisternis, in 't luchtruim opgelost.
Daar stond Aeneas in het blakend licht,
een god gelijk in houding en gelaat.
Want zie: zijn moeder zelf had lokkenpracht 590
hem aangetoverd, jeugdblos, ogenglans,
zoals men zilver schildert en ivoor,
of Parisch marmer kostelijk verguldt.
(575-593)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 1 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - * 05 - > 06 - > 07

> home - > analecta - > overige boeken