Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 1 - Aankomst in Karchedon

> 1. Hera's vijandigheid tegenover de Trojanen

> 2. Aphrodite en Zeus

> 3. Aphrodite en Aineias

> 4. Aineias bij de tempel van Karchedon

> 5. Eerste ontmoeting tussen Dido en Aineias

> 6. Dido raakt in de ban van Aineias

* 7. Het lied van Iopas

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - EERSTE BOEK / AANKOMST IN KARCHEDON

 

 

 

07. HET LIED VAN IOPAS

 

(...) Citerspel ving aan 740
Iopas, leerling van de hoge Atlas.
Hij zong van manebaan en zonnenood,
van 's levens oorsprong, vuur- en regenbron,
van sterrenbeelden, korte winterdag 745
en traag verloop van lange winternacht.
Applaus klonk, Tyrisch eerst, maar ook Trojaans.
(740-747)

Na afloop van het feestmaal verzoekt Dido Aineias te vertellen over Troje’s ondergang en wat daarna gebeurde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 1 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - * 07

> home - > analecta - > overige boeken