Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 2 - De ondergang van Troje

* 1. Het begin van de strijd

> 2. De strijd

> 3. De vlucht

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - TWEEDE BOEK / DE ONDERGANG VAN TROJE

 

 

01. HET BEGIN VAN DE STRIJD

 

Aineias beschrijft Troje’s ondergang, beginnend met de list van het houten paard. De priester Laokoön waarschuwt maar wordt onder-broken door Sinon, een Griek die zich opzettelijk gevangen heeft laten nemen. Hij vertelt een misleidend verhaal over zichzelf en - daarnaar gevraagd - over het houten paard dat door de Trojanen geloofd wordt. De afschuwelijke dood van Laokoön had een teken kunnen zijn, maar de Trojanen halen desondanks het houten paard binnen. ’s Nachts komen de Grieken uit het houten paard tevoorschijn. (v 40-267)

 

Aineias wordt in zijn droom door zijn gesneuvelde broer Hektor gewaarschuwd.

Het was de tijd wanneer het mensenhart
in rust zijn troost en diepste vreugde vindt,
toen in mijn dromen Hector mij verscheen 270
in tranen badend, - stofbevlekt als toen
hem aan doorboorde voeten 'n tweespan had
gesleept. Hoe anders bracht hij eens als buit
Achilles' wapentuig en stak de brand 275
in Griekse schepen! - baard en haar bebloed,
met wonden die de strijd voor 't vaderland
hem had geslagen. 'k Droomde dat ikzelf
hem wenend toesprak
: "Hoop en toeverlaat 280
der Teucrers, waar hebt gij zolang getoefd,
uit welke streken komt gij eindlijk weer?
Hoe zien wij thans uw aanschijn, uitgeput
na zoveel bittre dood en bittre nood?
Wat schond zo jammerlijk uw schoon gelaat, 285
en waarom moet ik u vol wonden zien?"

Mijn vragen achtte hij geen antwoord waard;
maar kreunend uit het diepste van zijn borst
riep hij: "Voor vlammen vlucht, goddinnezoon!
De vijand binnen! Troje stort ineen! 290
Gij hebt genoeg gedaan. Als mensenhand
kon baten, had mijn hand de stad gered.
Aan u wordt Trojes schutsmacht toevertrouwd.
Neem dit als tochtgenoot en zoek hiervoor
een nieuwe stad na zwalken over zee!"
295
Hij bracht uit 't heiligst heiligdom de Haard,
het eeuwig vuur met godlijk toebehoor.
(v 268-297)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 2 - * 01 - > 02 - > 03

> home - > analecta - > overige boeken