Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

uit: Vergilius' Aeneis

 

 

BOEK 3 - DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

> 01. Van Troje naar Thraki

Bouw vloot bij en vertrek vanaf Antandros, iets buiten Troje. - 1e LANDINGS-PLAATS: Thraki (Thracië), waar Aineias de eerste stad van Aineiaden sticht.

 

> 02. Delos

2e LANDINGSPLAATS - DELOS, waar de Trojanen een orakelwoord krijgen dat Ankhises verkeerd interpreteert: Kreta als einddoel, terwijl later zal blijken dat Hesperia bedoeld werd.

 

> 03. Kreta

3e LANDINGSPLAATS - KRETA, waar door Aineias een stad wordt gesticht, maar waar een pestepidemie uitbreekt en Ankhises weer naar Delos terug wil gaan om opnieuw het orakel van Apollo te raadplegen. - Aineias krijgt in zijn slaap van de Phrygische Penaten nieuwe aanwijzingen voor wat hem en de Trojanen te doen staat.

 

> 04. Van Kreta naar de Strophades

Weer op zee volgen drie dagen van zware stormen, onweer, hoge golven en duisternis. -  4e LANDINGSPLAATS - STROPHADES, waar de harpijen huizen. - Gevecht met de harpijen en de voorspelling van de harpij Kelaino.

 

> 05. Langs de Strophades naar Aktion

De zwerftocht wordt ijlings hervat en varend langs de Ionische eilanden bereiken de Trojanen hun 5e LANDINGSPLAATS - AKTION, waar ze slechts een tussenstop maken om bij te komen, Zeus met offerdrank en altaarvuren te eren en met Trojaanse spelen te vieren dat zij het vijandelijke Griekse gebied verlaten hebben.

 

> 06. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

De tocht wordt voortgezet naar het vasteland van Apeiros ter hoogte van Kerkura, het huidige Korfu, eiland van de Phaiekes . - 6e LANDINGSPLAATS - BOUTHROTON, waar Pyrrhus, zoon van Achilles, na de overwinning op Troje Andromakhe, de weduwe van Hektor met zich meevoerend naartoe was gegaan en nu Helenos met Andromakhe als vrouw de scepter zwaait. - Ontmoeting met Andromakhe. - Ontvangst door Helenos. - Na enkele dagen al lokt een gunstige zuidenwind tot uitvaren. Aineias vraagt Helenos om raad. Helenos zingt als priester van Apollo de woorden die de god hem ingeeft. - Afscheidswoord van Aineias.

 

> 07. Overnachting in Keraunia

7e LANDINGSPLAATS - AKRIKERAUNIA, een plek op het vasteland meer ten noorden van Kerkura, recht tegenover de hak van Hesperia en de kortste oversteek daarnaartoe. - Palinouros geeft al kort na middernacht het sein om te vertrekken.

 

> 08. Naar het zuidelijkste punt van de oostkust van Hesperia en Trinakriae

8e LANDINGSPLAATS - ‘Castrum Minervae’, het uiterste puntje van de hak van Hesperia. Door Grieken bewoond gebied met een Athenatempel, die door Idomeneos is gesticht. - Vier witte paarden die er grazen zijn volgens Ankhises een teken van oorlog én van vrede. - Voordat ze weer verder trekken uit dit voor hun gevaarlijke gebied, brengen de Trojanen (met Trojaanse sluiers gedekt) nog offers aan Pallas Athena en vanwege Helenos’ uitdrukkelijke advies ook voor Hera de aan haar verplichte offers.- Dan verder naar het uiterste zuidelijke punt aan de oostkant van Hesperia  en vandaar weer verder naar Trinakria, daarbij Kharybdis trotserend.

 

> 09. Aan de voet van de Etna en bedreigd door de kyklophen

9e LANDINGSPLAATS - aan de voet van de Etna. - Bedreiging door en ontsnapping aan Polyphemos en honderd andere kykloopsen. - Vervolg van de tocht, niet via de zeestraat aldaar maar om Trinakria heen.

 

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

Voortzetting van de tocht zuidwaarts.- 10e LANDINGSPLAATS - Eurakousai, het huidige Siracusa, waar de Trojanen offers aan de goden van het land brengen. - Vervolg van de tocht naar het zuidelijkste punt van Trinakria.

 

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

De Trojanen ronden de hoge rotsen van kaap Pakhynus, het zuidelijkste punt, om vervolgens noordwestwaarts de tocht om Trinakria heen voort te zetten. - 11e LANDINGSPLAATS in de haven van het strand van Drepanon (het huidige Trapani), haven van het nabijgelegen Eryx. - Dood van Ankhises, een ramp die noch door Helenos noch door Kelaino was voorspeld.

 

 

> terug / omhoog naar begin pagina

* Aeneis boek 3 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken