Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

* 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

02. DELOS

 

2e landingsplaats - Delos.

Daar krijgen de Trojanen een orakelwoord te horen dat Ankhises verkeerd ïnterpreteert: Kreta als einddoel, terwijl later zal blijken dat Hesperia bedoeld werd.

Vermoeid daar aangeland, vonden wij rust
en groetten naderend Apollo's stad.
De priesterlijke koning Anius 80
met heilge lauwertakken 't hoofd omkranst,
verwelkomd' ons: mijn vader kende hij.
Zijn rechterhand beklonk de gastvriendschap
en zijn paleis verschaft' ons onderdak.
De oud-eerwaardge tempel bad ik aan:
"Apollo, geef ons weer een vast tehuis, 85
behoed nieuw-Ilium en 't overschot
dat is ontkomen aan het Grieks geweld!
Wijs ons een weg, en onze weg een doel!
Geef ons een teken en beziel ons hart!"

Toen sidderden de muren van 't gebouw, 90
de heilge lauwerboom en heel de berg.
De deuren van 't orakel sprongen los,
en uit de drievoet dreund' een donderstem.
Wij knielden neer en hoorden 't knielend aan:
"Sterk volk van Dardanus, de grond die eens
uw oorsprong zag, verwacht u weer terug. 95
Zoekt in dat land uw oude moeder op!
Daar zal Aeneas' huis de heerschappij
der wereld vinden, heel zijn nageslacht."

Blijdschap beving ons, maar verwarring ook.
Waar lag het land waarheen de god beval 100
terug te keren uit de dool tot rust?
Toen sprak mijn vader, overlevering
gedenkend: "Hoort wat gij te hopen hebt!
Midden in zee ligt Creta met de berg
van Jupiter en onze bakermat. 105
In honderd steden woont er 'n machtig volk;
vandaar kwam - zegt men - mijn voorvader Teucrus
gevaren naar Rhoeteum om een rijk
te stichten, waar toen Troje nog niet stond,
maar diepe dalen slechts werden bewoond. 110
Dat is ons moederland, en daarvandaan
stammen de namen Cybele en Ida,
de Corybanten, de mysterie-dienst
en 't leeuwenspan der grote Berggodin.
Komt, volgen wij 't gebod van hoger macht!
Naar Cnosos met der winden zegen mee! 115
Ver is het niet. Als Jupiter ons helpt,
zal in drie dagen Creta zijn bereikt."

(v 78-117)

Vertrekoffer: een stier voor Poseidon, één voor Apollo, een zwart schaap voor Storm en een wit voor Zephyros.(v 118-120)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - > 01 - * 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken