Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

* 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

03. KRETA

 

3e landingsplaats - Kreta.

Daar wordt onder aanvoering van Aineias een stad gesticht maar een pestepidemie breekt uit en Ankhises wil naar Delos terug om opnieuw het orakel van Apollo te raadplegen. Aineias krijgt in zijn slaap van de Phrygische Penaten die hij heeft meegevoerd en die in zijn droom om hem heen zijn komen staan, nieuwe aanwijzingen voor wat hem en de Trojanen te doen staat. (v 132-171)

't Was nacht, het aardse leven lag in slaap:
de huisidolen van mijn vaderland,
die 'k uit het brandend Troje had gered,
vertoonden zich mijn droomverzonken blik 150
in stralend licht, dat van de volle maan
door raamkozijnen het vertrek bescheen.
Hun woorden namen mijn bezorgdheid weg:
"Wat u Apollo zeggen zou op Delos,
verkondigt hij u hier door onze mond. 155
Wij die uit Trojes brand u zijn gevolgd,
het golvenvlak doorklievend aan uw boord,
wij zullen hemelwaarts uw nageslacht
verheffen en uw stad tot wereldmacht.
Bereid die grootse toekomst zelf dan voor,
en schuw de lange weg niet tot uw doel! 160
Gij moet weer voort: de god van Delos heeft
niet Creta u als woonplaats toegezegd.
Er ligt een land, Hesperia in 't Grieks,
van oudsher machtig, ook door vruchtbaarheid.
Oenotrers woonden er, nu heeft men 't naar 165
eens konings naam Italia genoemd.
Daar zijn wij thuis, daar werd Iasius
verwekt en Dardanus, ons voorgeslacht.
Op! Boodschap aan uw oude vader, dat
Italia hij zoeke! Cretisch land 170
gunt Jupiter u niet als woonverblijf."

(v 147-171)

 

Weer op zee volgen drie dagen van zware stormen, onweer, hoge golven en duisternis.

Wij zwalkten uit de koers geslagen rond: 200
zelfs Palinurus wist niet meer, hoe tijd
en richting van de hemel af te lezen.
Drie dagen dwaalden wij in duisternis,
drie nachten zonder maan'- of sterrenschijn."
(v 200-204)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - > 01 - > 02 - * 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken