Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

* 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

07. OVERNACHTING IN KERAUNIA

 

7e landingsplaats - Akrikeraunia

Akrikeraunia is een plek op het vasteland meer ten noorden van Kerkura, recht tegenover de hak van Hesperia en de kortste oversteek daarnaartoe. Reeds halverwege de nacht geeft Palinouros het sein om te vertrekken, omdat de weersomstandigheden zeer gunstig zijn.

Wij voeren naar Acriceraunia
vanwaar Itaalje kort verwijderd is,
terwijl de zon daald' en de schemer steeg.
Door loting wezen wij de riemen toe,
aan wal gegaan voor 't welkom avondmaal, 510
en rusten uit, in diepe slaap verzonken.
De nacht had nog het toppunt niet bereikt,
toen Palinurus van zijn leger rees
en luistrend speurde naar der winden val.
Aan stille hemel gleden sterren voort: 515
Arcturus, Aldebaran, beide Beren,
Orion met zijn gouden gordelriem.
Toen hij dat alles helder blinken zag,
gaf van de achtersteven hij het sein:
wij braken op, de zeilen vóór de wind.
520
(v 507-521)

 

Wanneer de dageraad verschijnt zien zij ver weg de donkere en nog lage heuvels van Hesperia. (v 521-523)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - * 07 - > 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken