Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

* 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

> 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

08. NAAR HET ZUIDELIJKSTE PUNT EN NAAR TRINAKRIA

 

Oversteek naar en voor het eerst voet aan wal in Hesperia, in het zuidelijkste punt van de oostkust ervan.

De dageraad deed al de sterren deinzen,
toen wij van verre lage heuvels zagen:
Italia. Zo riep Achates eerst,
dan aller luide groet: Italia!
Mijn vader sierde met een bloemfestoen 525
een mengvat vol van wijn op d' achterplecht
en plengde, zegen smekend in gebed:
"Gij die de zee, het land, de wind beheerst,
gehengt dat onze reis voorspoedig zij!"

(v 521-529)

 

8e landingsplaats - ‘Kamp (en tempel) van Athena’.

Het (leger)kamp van Athena (Castrum Minervae), het uiterste puntje van de hak van Hesperia. Door Grieken bewoond gebied met een Athenatempel, die door Idomeneos is gesticht. Vier witte paarden die er grazen zijn volgens Ankhises een teken van oorlog én van vrede.

(...) vier paarden grazen wit als verse sneeuw.
Mijn vader zei: "Oorlog dreigt in dit land.
't Krijgshaftig paard voorspelt ons krijgsbedrijf. 540
Maar ook als trekdier worden zij gebruikt,
eendrachtig aangespannen en betoomd.
Dies blijft er hoop op vrede."

(v 437-443)

Voordat ze weer verder trekken uit dit voor hun gevaarlijke gebied, brengen de Trojanen  - met Trojaanse sluiers gedekt - nog offers aan Pallas Athena en - vanwege Helenos’ uitdrukkelijke advies - ook voor Hera de aan haar verplichte offers.(v 443-547)

 

Van het uiterste zuidelijke punt aan de oostkant van Hesperia naar Trinakria.

Eerst wordt de golf die naar ‘Tarentum’ (het huidige Taranto) heet gepasseerd, dan de zuidkust van de voet van Hesperia verder volgend ‘kaap Lacinium’ (thans Capo della Colonne bij Crotone) met wederom een Heratempel. Vervolgens de golf die nu Golfo di Squillace heet en de burcht van ‘Caulon’, thans Caulonia geheten.

 

Langs Kharybdis.

Toen rees ons d' Aetna uit de baren op
en hoorden wij geweldig zeegebruis, 555
gebroken op de rotsen van de kust:
de branding woelde 't bodemzand omhoog.
Anchises riep: "Dat moet Charybdis zijn,
waarvan ons Helenus zo schriklijk zong.
Stort op de riemen u en roeit van hier!"
560
Zo doen zij. Palinurus wendt het roer
en stuurt zijn steven, krakend, verder links:
hem volgt de hele vloot met riem en zeil
.
De golven hieven hemelhoog ons op
en deden ons weer dalen, afgronddiep: 565
driemaal weerklonk in holen 't golfgeklots,
driemaal vloog tot de sterren 't schuim omhoog.
(v 554-567)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - * 08 - > 09 - > 10 - > 11

> home - > analecta - > overige boeken