Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 3 - De zwerftocht na Troje

> 1. Van Troje naar Traki

> 2. Delos

> 3. Kreta

> 4. Van Kreta naar de Strophades

> 5. Langs de Strophades naar Aktion

> 6. Van Aktion naar Bouthroton in Apeiros

> 7. Overnachting in Keraunia

> 8. Naar het zuidelijkste punt en dan Trinakriae

> 9. Bedreigd door de Etna en de kyklophen

> 10. Langs de oostkust van Trinakria

* 11. Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - DERDE BOEK / DE ZWERFTOCHT NA TROJE

 

 

 

11. LANGS DE ZUIDWEST- EN WESTKUST VAN TRINAKRIA

 

Langs de zuidwest- en westkust van Trinakria.

De Trojanen ronden de hoge rotsen van kaap Pakhynus, het zuidelijkste punt (699), om vervolgens noordwestwaarts de tocht om Trinakria heen voort te zetten. Het traject langs de zuidwestkust voert hen langs Kamarina (Camarina) (701), Gela (702), het hooggelegen  Akragas (Agrigento) dat raspaarden fokt (703) en Selinous (Selinunte) met zijn palmen (705). Dan, aan de westkust, langs Lilybeia (706), de stad die op Lybië kijkt (het huidige Marsala), om daarna ...

 

11e landingsplaats - Drepanon

... in de haven van het strand van Drepanon (het huidige Trapani) - haven van het nabijgelegen Eryx - opgevangen te worden (707).
Daar sterft Ankhises (710), een ramp die noch door Helenos noch door Kelaino was voorspeld. Eind van de tocht, althans tot het moment waarop een god en een godin de Trojanen op de kust van het land van Dido doet belanden: het gebeuren dat in het begin van boek 1 beschreven is, waarin de Trojanen door Aeolos en Hera in de verkeerde richting, naar Karchedon worden gedreven.

 

 

* OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET DERDE BOEK.

1. Hoezo een zwerftocht van zeven jaar, totdat de storm de Trojanen in Karchedon deed belanden?
2. Geen verslag van wat er na de dood van Ankhises bij Eryx is gebeurd, waar zij later zo hartelijk ontvangen zouden worden.

 

 

 

> terug / omhoog naar begin pagina

> Aeneis boek 3 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > 08 - > 09 - > 10 - * 11

> home - > analecta - > overige boeken