Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 4 - Aan het hof van Dido

> 1. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias

> 2. Gearrangeerd huwelijk Dido en Aineias

> 3. Opdracht aan Aineias om te vertrekken

> 4. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek

> 5. Dido’s wanhoop

> 6. Aineias' vertrek en Dido’s razernij

> 7. Dido's wanhoopsdaad en dood

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIERDE BOEK / AAN HET HOF VAN DIDO

 

uit: Vergilius' Aeneis

 

 

BOEK 4 - AAN HET HOF VAN DIDO

 

> 01. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias

Dido laat zich door haar zuster Anna overtuigen om aan haar liefde voor Aineias toe te geven.- Offers door Dido en Anna gebracht om Dido’s liefde door  de goden te laten bezegelen.

 

> 02. Gearrangeerd huwelijk Dido en Aineias

Hera zoekt contact met Aphrodite om een huwelijk tussen Dido en Aineias te arrangeren - Jacht, onweer en grot.

 

> 03. Opdracht aan Aineias om te vertrekken

Zeus geeft Hermes de opdracht om Aineias tot de orde te roepen - Hermes’ boodschap aan Aineias - Aineias' heimelijke voorbereidingen voor zijn vertrek.

 

> 04. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek

De confrontatie tussen Dido en Aineias - Dido heeft totaal geen begrip voor de argumenten  waarmee Aineias zijn vertrek rechtvaardigt en bidt om wraak - Aineias wil Dido wel troosten maar gaat terug naar de vloot waar alles gereed wordt gemaakt om te vertrekken - Aineias blijft onwrikbaar..

 

> 05. Dido’s wanhoop

Dido’s doods- en angstvisioenen - Oprichting van Dido’s magische brandstapel - Offers bij Dido’s brandstapel.

 

> 06. Aineias vertrek en Dido’s razernij

Aineias wordt in zijn droom opnieuw aangespoord om te vertrekken - Aineias vertrekt - Dido vervloekt Aineias, zijn missie, zijn volk en nageslacht.

 

> 07. Dido's wanhoopsdaad en dood

Dido pleegt zelfmoord en sterft.

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - * Aeneis boek 4 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta