Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 4 - Aan het hof van Dido

* 1. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias

> 2. Gearrangeerd huwelijk Dido en Aineias

> 3. Opdracht aan Aineias om te vertrekken

> 4. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek

> 5. Dido’s wanhoop

> 6. Aineias' vertrek en Dido’s razernij

> 7. Dido's wanhoopsdaad en dood

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIERDE BOEK / AAN HET HOF VAN DIDO

 

 

 

01. DIDO'S ONTLUIKENDE LIEFDE VOOR AINEIAS

 

Dido is verliefd op Aineias en spreekt met haar zuster Anna over haar worsteling met de gelofte die ze heeft afgelegd om als weduwe van Sychaeos niet meer te hertrouwen, maar Anna raad haar om persoonlijke en politieke reden aan wel op haar gevoelens in te gaan en opnieuw een huwelijk aan te gaan, waarbij zij er ook op wijst dat de hoofgodin van Karchedon en godin van het huwelijk Hera er ongetwijfeld mee zou instemmen.(v 1-49)

 

Dido laat zich door haar zuster Anna  overtuigen om aan haar liefde voor Aineias toe te geven.

Voorwaar het schijnt niet zonder godsbestel 45
en Juno's gunst, dat deze wapenmacht
door wind en golven hier is heengeleid.
Zulk een verbinding moet ons welkom zijn.
Geholpen door Trojanen zal de roem
der Puniërs verrijzen hemelhoog.
Smeek offrend dan de goden om verlof, 50
vier uw gastvrijheid bot en houd hen hier,
zolang de winterstorm onveilig blijft
en d' averij der vloot niet is hersteld!"

Zo blies de vonk der liefde zij tot vlam
door hoop, waar schaamt' en weifeling voor week.
(v 45-55)

 

Offers door Dido en Anna gebracht om Dido’s liefde door  de goden te laten bezegelen.

Eerst gingen zij der goden tempels langs
en baden bij elk altaar om hun gunst.
Zij slachtten schapen voor Demeter, Phoebus
en Bacchus, maar voor Juno bovenal
wier macht de band des huwelijks beschermt.
De wonderschone Dido plengde 'n schaal 60
op 't voorhoofd van een blinkend witte vaars,
schreed langs 't altaar vóór godenaangezicht,
vierd' offerfeest en speurd' in open borst
van slachtvee naar voorspellend ingewand.
Hoe weinig toch vermag de wichelkunst!
Wat baat in hartstocht offer en gebed? 65
Een zoete vlam verteerde 's levens merg
en heimlijk borg haar borst een diepe wond.
(v 56-67)

 

Dido is geheel in de ban van haar liefde voor Aineias en verwaarloost haar taak als koningin. Ook de bouw van de stad komt stil te liggen. (v 68-89)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 4 - * 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta