Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 4 - Aan het hof van Dido

> 1. Dido’s ontluikende liefde voor Aineias

> 2. Gearrangeerd huwelijk Dido en Aineias

* 3. Opdracht aan Aineias om te vertrekken

> 4. Dido’s verzet tegen Aineias’ vertrek

> 5. Dido’s wanhoop

> 6. Aineias' vertrek en Dido’s razernij

> 7. Dido's wanhoopsdaad en dood

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIERDE BOEK / AAN HET HOF VAN DIDO

 

 

 

03. OPDRACHT AAN AINEIAS OM TE VERTREKKEN

 

Om Aineias tot de orde te roepen geeft Zeus Hermes de opdracht aan Aineias een boodschap over te brengen.

"Laat zefiers thans uw vleugelvoeten dragen
Carthago-waarts, waar die Trojaanse prins
zijn eigen idealen tegenhoudt. 225
Breng hem mijn boodschap, door de lucht gesneld!
Niet zó had hem zijn moeder mij beloofd
en tweemaal uit der Grieken hand gered;
Italisch krijgsrumoer en toekomstbeeld
zou hij regeren en een heldenstam 230
grondvesten voor een énig wereldrijk.
Als zulk een roem hem niet tot spoorslag dient
en hij voor eigen eer geen moeite doet, -
gunt hij Ascanius zijn Rome niet?
Wat wil of hoopt hij bij vijandig volk 235
dat hem aan toekomstland en kroost onttrekt?
Aan boord! Laat dat in 't kort mijn boodschap zijn."

Gehoorzaam aan 't bevel zijns vaders bond
hij zich de gouden vleugelschoenen aan,
die hem hoog over zee en over land 240
doen varen op de adem van de wind.
Hij greep de staf waarmee hij zielen roept
uit 't schimmenrijk of daarheen begeleidt
en ogen, slapend, sluit of, dood, ontsluit.
Hij mende winden, zwom de wolken door. 245
(v 223-245)

 

Hermes’ boodschap aan Aineias.

Verwijtend klonk het: "Zo vergeet gij dus 265
uw eigen taak en uw toekomstig rijk,
terwijl gij hier Carthago medesticht
als prins gemaal! De hemelkoning zelf
zendt uit Olympisch licht mij tot u neer
met deze boodschap, vliegend door de lucht: 270
Wat wilt of hoopt gij, toevend in dit land?
Als eigen roem u niet tot spoorslag dient,
bedenk dan wat uw zoon te wachten staat,
uw erfgenaam Iulus, voorbestemd
tot Romes land en Italiaanse macht!"
275
(v 265-275)

 

Aineias’ heimelijke voorbereidingen voor vertrek.

De boodschapper verdwijnt, Aineias in verbijstering achterlatend. Deze besluit onmiddellijk om aan de oproep gehoor te geven en te vertrekken. Uit vrees Dido te kwetsen laat hij zijn vloot heimelijk gereed maken voor vertrek, maar Dido voorvoelt dat nog voordat Aineias de moed heeft haar van zijn vertrek op de hoogte te stellen. Dido's angstige vermoeden wordt door Pheme bevestigd. (v 279-299)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 4 - > 01 - > 02 - * 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta