Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 5 - Oponthoud in Eryx

> 1. Vertrek uit Karchedon en wederom een storm

> 2. Terug op Trinakria, in Eryx

> 3. Hera hitst de Trojaanse vrouwen op

> 4. Twijfels bij en beslissingen van Aineias

> 5. Vertrek uit Eryx

> 6. Aphrodite’s smeekbede aan Poseidon

> 7. Palinouros’ droeve droom en val overboord

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIJFDE BOEK / OPONTHOUD IN ERYX

 

uit: Vergilius' Aeneis

 

 

BOEK 5 - OPONTHOUD IN ERYX

 

> 01. Vertrek uit Karchedon en wederom een storm

Vertrek uit Karchedon, na een verblijf daar van een jaar, met aan de horizon Dido’s vlammengloed - Opnieuw is er storm op til; Palinouros adviseert om naar Eryx op Trinakria uit te wijken.

 

> 02. Terug op Trinakria, in Eryx

Aineias’ toespraak bij het graf van zijn vader - Aineias offert bij het graf van zijn vader waarbij een slang verschijnt - Wedstrijden ter ere van Ankhises.

 

> 03. Hera hitst de Trojaanse vrouwen op

Hera probeert opnieuw te verhinderen dat de Trojanen hun tocht zullen voorzetten en stuurt iris op de Trojaanse vrouwen (die de zwerftocht beu zijn) af om die tot het verbranden van de Trojaanse schepen op te hitsen - De brand van de vloot kan niet worden geblust - Aineias bidt Zeus om hulp om de brand te blussen, waarop een onweer met wolkbreuk uitbreekt die de vlammen dooft en waardoor de schade tot vier verbrande schepen bespaard blijft.

 

> 04. Twijfels bij en beslissingen van Aineias

Het incident brengt Aineias aan het twijfelen over de voortzetting van zijn missie; hij krijgt het advies om  zijn volgelingen in twee groepen op te splitsen: zij die doorgaan en zij die achterblijven - Zijn overleden vader verschijnt Aineias in een visioen en zegt hem het advies op te volgen en bij aankomst in Hesperia eerst met de hulp van de Sibylla van Kumai voor verdere raad hem, zijn vader, in de onderwereld te bezoeken - Aineias deelt de adviezen en bevelen die hij van Zeus en zijn vader heeft gehad aan zijn volgelingen mee, evenals  de besluiten die hij zelf heeft genomen.

 

> 05. Vertrek uit Eryx

De schepen worden hersteld en er worden een stad, een Aphrodite-tempel en een heiligdom voor Ankhises gesticht - Het afscheid, de offers en het vertrek.

 

> 06. Aphrodite’s smeekbede aan Poseidon

Aphrodite vraagt Poseidon om voor een veilige overtocht van Aineias naar Kumai te zorgen - Poseidon stemt toe maar eist in ruil daarvoor wel één mensenleven - Poseidon heeft bij Aphrodite met deze woorden haar onrust weten weg te nemen en brengt, omringd door zijn wonderlijke stoet, met zijn gouden wagen de zee nog verder tot bedaren - Op Aineias’ bevel worden de masten in opperbeste stemming opgericht en de zeilen aan de ra’s gehangen. De vloot zeilt voor de wind weg.

 

> 07. Palinouros’ droeve droom en val overboord

Palinouros wordt door de slaapgod bedwelmd en valt, ondanks zijn verzet in slaap gebracht, hals over kop in zee - De vloot vaart zonder stuurman verder, waarbij aan de rots waar eens de Sirenen huisden voorbij wordt gevaren.

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - * Aeneis boek 5 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta