Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 5 - Oponthoud in Eryx

> 1. Vertrek uit Karchedon en wederom een storm

> 2. Terug op Trinakria, in Eryx

> 3. Hera hitst de Trojaanse vrouwen op

> 4. Twijfels bij en beslissingen van Aineias

* 5. Vertrek uit Eryx

> 6. Aphrodite’s smeekbede aan Poseidon

> 7. Palinouros’ droeve droom en val overboord

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - VIJFDE BOEK / OPONTHOUD IN ERYX

 

 

 

05. VERTREK UIT ERYX

 

De schepen worden hersteld en er worden een stad, een Aphrodite-tempel en een heiligdom voor Ankhises gesticht.

De doften en de half verbrande rompen
herstellen zij, hernieuwen riem' en tuig,
in aantal weinig, sterk in oorlogsmoed.
Aeneas ploegt de omtrek van de stad, 755
verloot de huizen, laat hier Ilium
en Troia weer verrijzen. De Trojaan
Acestes neemt er gaarne het bewind
tot instelling van rechtspraak en senaat.
Op Eryx' top wordt 'n tempel opgericht
voor Venus, 'n priesterschap met heilig woud 760
verbonden aan Anchises' dierbaar graf.
(v 752-761)

 

Het afscheid, de offers en het vertrek.

Toen 't hele volk wel negen dagen lang
had feestgevierd en offerdienst verricht,
werd 't zeevlak kalm door vredig windgesuis
dat telkens weer opnieuw tot uitvaart riep.
Langs 't bochtig strand verhief zich luid geklag: 765
zij rekten hun omhelzing dag en nacht.
De vrouwen zelf en wie de zeevaart eerst
gevaarlijk en niet uit te houden scheen,
verkiezen thans de reis, trots alle nood.
Aeneas troost hen minzaam en vertrouwt 770
met tranen hen aan vriend Acestes toe.
Drie varren liet hij Eryx en een lam
de stormen slachten bij 't vertrek-signaal.
Hij stond olijfbekranst vóór op de boeg
om wijn te plengen en om offervlees 775
te werpen in de zilte watervloed.
Een bries steekt op en blaast hun in de rug:
het scheepsvolk veegt met riemen 't golvend vlak.
(v 762-778)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 5 - > 01 - > 02 - > 03 - > 04 - * 05 - > 06 - > 07 - > overige boeken

> analecta