Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

Aeneis Boek 6 - In Hesperia bij Kumai

* 1. Aankomst in Hesperia

> 2. Aineias en de Sibylla

> 3. Rond de dood van Misenos

> 4. Op weg naar de onderwereld

> 5. In de onderwereld (fragmenten)

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - ZESDE BOEK / IN HESPERIA BIJ KUMAI

 

 

 

01. AANKOMST IN HESPERIA

 

Aankomst bij Kumai.

Zo klonk, bij snelle vaart, zijn droeve klacht;
en eindlijk kwam de vloot bij Cumae aan.
Zij keerden d' achterstevens naar het land
en ankerden de schepen stevig vast,
die 't strand omzoomden. 't Scheepsvolk sprong van boord
bij aankomst in 't voorspeld Hesperia. 5
Zij sloegen vuur uit stenen, sprokkelden
in bossen hout, waar wild gedierte huist,
en vonden stromend water voor elkaar.
(v 1-8)

 

Burcht en tempel van Apollo.

Aeneas echter richt zich naar de burcht
waar hoog Apollo troont, en 't eenzaam hol
waar huivringwekkend de Sibylla toeft, 10
wier geest de god van Delos met zijn kracht
bezielt en haar de toekomst zo onthult -
Zij naadren reeds des tempels gulden pracht
en 't woud dat aan Diana heilig was.
Toen Daedalus - zegt men - 't Minoïsch rijk
met vogelvlerken door de lucht ontvlood, 15
vloog hij naar 't onbekende Noorden en
hield op waar nu de burcht van Cumae staat.
Daar aangeland heeft hij Apollo vroom
zijn vleugels en een tempelbouw gewijd.
De deuren siert, hoe voor Androgeoos' 20
vermoording Attica moest boete doen
door 'n knapenoffer, elk jaar 'n zevental. -
De lotingsurn staat voor het loten klaar. -
Ertegenover ziet men 't Cretisch land
uit zee verrijzen, daar in liefdeswaan
Pasiphaë verenigd met een stier 25
en Minotaurus, gruwlijk bastaardkroost.
Daar staat het onontwarbaar doolhofhuis;
maar uit erbarmen voor ariadne's min
had Daedalus dat raadsel opgelost,
het dolen leidend met een draad. Ook gij 30
zoudt, Icarus, in 't werk zijn afgebeeld,
als smart 't gedoogd had: tweemaal, tevergeefs,
had vaders hand het onheil van zijn zoon
gepoogd in goud te schetsen. (...).
(v 9-33)

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 6 - * 01 - > 02 - > 03 - > 04 - > 05 - > overige boeken

> analecta