Amsterdam 1965, Wereldbibliotheek N.V.

 

 

uit: Aeneis Boek 7 en 11 - over CAMILLA

* 1. Camilla in boek 7

> 2. Camilla in boek 11

 

> Aeneis - overige boeken

 

> submenu analecta

> home

 

 


ANALECTA 1 - ZEVENDE EN ELFDE BOEK / OVER CAMILLA

 

 

 

01. CAMILLA IN BOEK 7

 

Introductie Camilla.

Ten slotte kwam uit 't Volscisch volk Camilla
met 'n ruiterschaar waarin veel koper blonk.
Geen vrouwlijk handwerk is haar bezigheid, 805
maar oorlogsdaden en de snelle ren
der voeten waar zij zelfs de wind mee tart.
Als zij het rijpend koren overvloog
zou zij geen halmen knakken in haar vaart;
en als haar weg was over zeegebruis, 810
zou toch haar voetzool onbevochtigd zijn.
Uit huizen en van akkers toegesneld
zien mannen vol bewondring naar haar uit
en vrouwen, hoe een purpren koningsdos
haar prachtig om de blanke schouders golft,
hoe goud van spangen haar de lokken bindt, 815
hoe zij haar pijlen draagt en 'n herdersstaf
van mirtenhout waaraan een speerpunt blinkt.
(803-817)

 

 

> terug / omhoog naar begin pagina

 

> home - > Aeneis boek 6 - * 01 - > 02 - > overige boeken

> analecta